ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ