ಶ್ರೀದೇವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್