ಶಾನ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು ಅವರ Gym Workout ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ

watch the video