ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ಕುದುರೆ ಗೊಂಬೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವವರು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿ