ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ 1RS Coin ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?