ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರೂಪಕ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವು